SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
V 4Future Agency se zavedamo pomembnosti varstva osebnih podatkov posameznikov. Zaradi tega strogo spoštujemo in uveljavljamo veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Vse osebne podatke tudi obdelujemo v skladu s 24. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), za katerega imamo uspešno opravljeno usposabljanje pri Dataofficer.
Namen obdelave vaših podatkov je, da vam na podlagi tega zagotovimo kar najboljšo izkušnjo z našimi storitvami in s tem pozitiven vpliv doseganja vaših ciljev. Poleg strmenja k doseganju zastavljenih ciljev, za kar potrebujemo obdelovati vaše osebne podatke, strogo strmimo k zagotavljanju najvišje stopnje skrbnosti in diskretnosti pri obdelavi vaših osebnih podatkov.
S sledenjem zakonodaji na področju varstva osebnih podatkov skrbimo, da so le-tej primerno in skrbno shranjeni. Poleg tega pa zagotavljamo oster nadzor pri namenih za kaj se vaši osebni podatki uporabljajo in omogočamo, da lahko uveljavljate vse pravice, ki jih imate po veljavni zakonodaji.
Za izvedbo oglaševalskih kampanij uporabljamo Facebook Ads, Google AdWords IN Google Analytics. Vsa od naštetih orodij zagotavljajo, da so v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.
Podatki pridobljeni preko oddanega povpraševanja
Podatki, ki jih pridobimo preko oddanega povpraševanja so vaše ime, priimek, telefonska številka in e-poštni naslov. Te podatke uporabljamo z namenom, da vam lahko odgovorimo na vaše povpraševanje in, da se lahko dogovorimo za morebitno nadaljno sodelovanje.
Podatki pridobljeni z naročilom na naše e-novice
Od porabnikov, ki se prijavijo na naše e-novice zbiramo podatke o njihovem e-poštnem naslovu, imenu in priimku. Poleg tega zbiramo še podatke, katere e-novice preberejo. Na podlagi tega lahko izboljšamo vsebino naših e-novic in naročnikom zagotovimo vsebine, ki jih zanimajo in jim pomagajo.
Podatki pridobljeni s sklenjeno pogodbo
Pri sklenitvi pogodbe od podjetja pridobimo podatke o nazivu podjetja, naslovu, davčni številki, matični številki ter o imenu, priimku in e-poštnem naslovu kontaktne osebe. Te podatke uporabljamo izključno za nemoteno delo in za možnost izdaje računa pogodbeni stranki.

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Vse pridobljene osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno, da je izpolnjen namen, na podlagiželje po uresničitvi le-tega, so bili vsi osebni podatki tudi pridobljeni. Vse podatke, pridobljeno na podlagi storitvenega razmerja, hranimo dokler opravljena storitev ni v celoti plačana.
Vse ostale podatke, ki jih pridobimo na katerikoli drug način pa hranimo v času trajanja sodelovanja in še dve leti po tem, ko se sodelovanje preneha, razen v primeru, ko zakon določa daljši rok hrambe.
Ko poteče posamezno obdobje hrambe osebnih podatkov, se le-tej zbrišejo, blokirajo ali uničijo, razen če zakon določa drugače.
KONČNE ODLOČBE
Za vsa področja obdelave osebnih podatkov, ki s temi pogoji niso določena, se uporablja veljavna zakonodaja.
4Future Agency si pridržuje pravico do spremembe trenutnih pogojev o obdelavi osebnih podatkov. O spremembi boste pravočasno obveščeni, saj bo ta objavljena na naši spletni strani oz. na drug primeren način. Morebitne spremembe bomo objavili mesec dni pred pričetkom veljavnosti.
Trenutni splošni pogoji veljajo od 1.1.2020